News

Academic Board meeting

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Mércores 5 de xuño de 2019
HORA: 10:00 h – 11:00 h
LUGAR:  Foro da Comisión en FAITIC

ORDE DO DÍA:
1.- Aprobación, se procede, da modificación do Plan de Investigación do alumno Anxo Tato.

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 4 de xuño de 2019

A Secretaria da CAPD

Meeting of the Academic Board, May 31, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Venres 31 de maio de 2019
HORA: 10:30 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe do coordinador.
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Omar Gustavo Bravo Quezada; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting of the Academic Board, May 20, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Luns 20 de maio de 2019
HORA: 9:00 h – 11:00 h
LUGAR:  Foro da Comisión en FAITIC

ORDE DO DÍA:
1.- Aprobación, se procede, de addendas en acordos de cotutela de tese.

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 15 de maio de 2019

A Secretaria da CAPD

Cristina López

Meeting Academic Board 21-02-2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 DATA:  Xoves 21 de febreiro de 2019

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Elección de coordinador/a

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Sonia Valladares Rodríguez. Aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Pages